Werkwijze

In de projecten van Move krijgen kinderen en studenten samen het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van hun eigen project. Bottom-up werken en hen daarmee de vrije ruimte geven om hun eigen ideeën tot werkelijkheid te maken staat daarbij voorop. Het project bestaat uit twee onderdelen: een actief uitstapje, waarin de studenten de kinderen meenemen naar het studentenleven en een buurttraject.

In het buurttraject brainstormen de kinderen met hulp van de studenten over wat er beter kan in de wijk en gaan ze samen aan de slag om hun plan uit te voeren. Zo leren ze sociaal ondernemen, ontwikkelen ze hun talenten en kunnen ze met trots terugkijken op een concreet resultaat. Tijdens het project organiseren de studenten ook een actief uitje voor de kinderen om hen het studentenleven te laten zien. Zo verkennen zij nieuwe sporten, studies, talenten en mogelijkheden.Move-driehoek
We maken tijdens de projecten gebruik van de Move-driehoek. De kinderen hebben de creatieve leiding binnen het project, zij bepalen wat er in de buurt gebeurt. Hierdoor worden ze geïnspireerd om hun ideeën te realiseren en hun talenten hiervoor in te zetten. De kinderen leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de buurt. Zo ontdekken zij dat ze de wereld kunnen veranderen.

Studenten zijn de projectleiders, zij helpen bij het realiseren van de ideeën van de kinderen. We werken hiervoor samen met studentenverenigingen, waarbinnen een commissie wordt gevormd van vijf tot acht studenten. Dit kunnen gezelligheidsverenigingen zijn, maar ook studieverenigingen van uiteenlopende studies, zoals milieuwetenschappen, biologie, pedagogiek, sociale geografie of techniek. Daarnaast starten we veel projecten met studentensportverenigingen, waardoor de kinderen kennismaken met voor hen vaak onbekende sporten als roeien, zeilen, squash of rugby.

Een maatschappelijk partner zorgt voor inhoudelijke en/of financiële ondersteuning bij het realiseren van de ideeën van de kinderen. Dit kan een bedrijf, de gemeente, een woningcorporatie of een lokaal fonds zijn. Voorbeelden van partners zijn de lokale supermarkt die de hapjes sponsort voor het eindfeest, een kunstenaar die samen met de kinderen het ontwerp maakt voor een muurschildering of de gemeente die de kosten voor fleurige bloembakken dekt. Door deze samenwerking met lokale partners worden de ideeën van de kinderen ook echt gerealiseerd.

Move staat als spil in het midden van de driehoek en verbindt de diverse partijen, creëert randvoorwaarden en traint en begeleidt de studenten tijdens het project.