Kinderen vragen zich af: ‘wat kan er anders in mijn wijk?’

Projecten ›› Groningen ›› 2018 ›› Kinderen vragen zich af: ‘wat kan er anders in mijn wijk?’
De kinderen van CBS De Kleine Wereld zullen de komende maanden samen met een commissie van studenten van de Groningse studenten rugbyclub (G.S.R.C.) en in samenwerking met de Groningse Kredietbank (GKB) een Move project opstarten om hun wijk te vernieuwen. Tegen de achtergrond van het thema ‘bewegen & gezondheid’ stellen de kinderen zichzelf de vraag: ‘Wat zou ik graag anders zien in mijn wijk?’

De kinderen en studenten hebben elkaar inmiddels leren kennen door middel van een eerste ‘bedenk- en doe-sessie’. De kinderen vertelden vol enthousiasme over hun hobby's en dromen, terwijl de studenten door middel van een studentenquiz toelichtten hoe het studentenleven eruit ziet. Gebrek aan creativiteit en originaliteit was er niet, één leerling wist zelfs al dat hij later zijn eigen kledingzaak wilde openen!

Het doel van de ‘bedenk- en doe- sessies’ is om uiteindelijk tot een plan van aanpak te komen om de wijk een boost te geven, bijvoorbeeld door het opfleuren van een muur, zoals de kinderen van CBS De Kleine Wereld vorig jaar hebben gedaan. De ideeën van de kinderen staan hierin centraal. De GKB is zeer betrokken en ondersteunt dit project omdat ze wil dat kinderen al op jonge leeftijd en op een speelse manier bewust leren omgaan met geld. Kinderen krijgen door dit project inzicht wat iets kost en hoe zij geld moeten inzamelen voor het slagen van hun plan.

De GKB financiert het project en levert tools die ingezet worden om de kinderen bewust te maken van de manier waarop zij binnen dit project met geld omgaan.

Wijkvernieuwing is niet het enige doel van dit Move project. De kinderen leren kennismaken met het studentenleven door middel van een studentenuitstapje. De studenten maken op hun beurt kennis met de leefwereld van de kinderen. Komende week zullen de kinderen op wijkverkenning gaan om te inventariseren waar zij en de buurtbewoners tegen aan lopen. Op basis van deze wijkverkenning zullen zij met een idee komen om de buurt een boost te geven, wat zij in de maanden januari en februari gaan uitwerken.
Project informatie
Geschreven door: Douwe Jan van der Wal
Wijk en stad: Oosterparkwijk, Groningen
School: CBS De Kleine Wereld
Studentenvereniging: Groninger Studenten Rugby Club (GSRC)


Projectcoördinator
Wil je graag meer weten over dit project?
Neem contact op met: Douwe Jan van der Wal douwejan@stichtingmove.com