Samen voor minder eenzaamheid onder ouderen

Projecten ›› Utrecht ›› 2015 ›› Samen voor minder eenzaamheid onder ouderen
Studenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV) en leerlingen van Basisschool de Notenboom gaan zijn samen Sterrenwijk in gegaan. Ze gaan een leuke middag organiseren voor de senioren uit Careyn Swellengrebel, het bejaardentehuis in de buurt.

Wijklessen
Op 23 april maakten de leerlingen van groep 7/8 en studenten kennis met elkaar. Nadat de studenten zich hadden voorgesteld aan de hand van foto's van hun (vieze) keukens deden ze een actief kennismakingsspel. De leerling in het midden van de kring vertelde waar hij/zij van hield, iedereen die hier ook van hield moest opstaan en een andere stoel zoeken. Zo werd snel duidelijk wat de hobby's van de kinderen en studenten waren.

Daarna volgde de wijkverkenning. Hieruit bleek dat de kinderen zich betrokken voelden bij de ouderen uit de buurt en het zielig vonden dat ze zich vaak vervelen en weinig contacten hebben. Tijdens de verkenning maakte bijna de hele klas al kennis met de directrice en senioren uit het bejaardentehuis Careyn Swellengrebel in de buurt. Naast de eenzaamheid onder ouderen was ook het studentencomplex IBB een populair onderwerp. Er werd verteld dat er vaak incidenten zijn tussen de kinderen en de studenten. De studenten gooiden volgens de kinderen ‘heel vaak met bier naar hun hoofd’. Maar ook gaven de leerlingen eerlijk toe dat zij hier zelf ook wel een aandeel in hebben en het van beide kanten komt.

De kinderen waren zo enthousiast over de ontmoeting met de ouderen in Careyn Swellengrebel dat ze besloten om leuke activiteiten te organiseren voor deze senioren. Vanwege de hittegolf is deze gezellige middag verplaatst naar september. Dan gaan ze samen bingoën, dansen, zingen, lekkere hapjes eten en nog meer.

"Ik wil er graag voor zorgen dat de bejaarden zich niet meer alleen voelen"Samen voor minder eenzaamheid onder ouderen, UtrechtRachella, basisschool de Notenboom


Verbindende activiteit
Op 29 juni namen de studenten de kinderen mee naar de Hogeschool Utrecht op de Uithof. Tijdens de rondleiding zagen de kinderen onder andere een hoorcollegezaal en de theaterzaal. Daar was het tijd voor een aantal leuke theaterspellen die de studenten tijdens hun studie ook vaak doen. Een geslaagde middag.


Project informatie
Studenten: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
Kinderen: Basisschool de Notenboom
Wijk: Sterrenwijk, Utrecht
Project media Projectcoördinator
Wil je graag meer weten over dit project?
Neem contact op met: Laurens Klijmij Utrecht@stichtingmove.com
Projectpartners