Een ervaring die ik ze zelf nooit had kunnen geven

Projecten ›› Tilburg ›› 2017 ›› Een ervaring die ik ze zelf nooit had kunnen geven
Het eerste officiële Move-project in Tilburg is afgerond en wat was het een succes! De kinderen van groep 8b van Basisschool de Lochtenbergh in Tilburg zijn weken achtereen druk bezig geweest met het organiseren van een grootse sportshow. De show vond plaats op het schoolplein en werd speciaal georganiseerd voor de basisschoolkinderen van AZC de Sleutelbloem. Op de Sleutelbloem zitten leerlingen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar. De toekomstige brugklassers van de Lochtenbergh vonden dat het tijd werd om deze vluchtelingen eens in het zonnetje te zetten. En dat is ze gelukt ook.

Een stortvloed aan ideeën met één winaar
Stichting Move brengt studenten en basisschoolleerlingen dichter bij elkaar, onder andere door het samen laten organiseren van een project voor de wijk. Zes studenten van de Tilburgse Studentenroeivereniging T.S.R. Vidar hebben grepen deze kans dan met beiden handen aan en gingen direct enthousiast aan de slag. Gedurende een half jaar verzorgde ze verschillende bedenk- en doesessies op de Lochtenbergh. Tijdens de sessies werd aan de leerlingen van groep 8 werd gevraagd hoe zij denken dat ze met elkaar de wijk kunnen verbeteren. Als een sluis die open ging, stroomde de ideeën binnen.

Het werd echter al snel duidelijk dat de studenten met een zeer sportieve klas te maken hadden want één ding was zeker: het project moest en zou met sport te maken hebben. Na een extra brainstormsessie, werd het definitieve idee voor de sportshow geboren en konden de voorbereidingen beginnen. De kinderen verdeelde de taken onderling eerlijk en gingen met hulp van de studenten vol energie aan het werk en om er een spetterende én onvergetelijke dag van te maken.

Om er nog een schepje bovenop te doen, hadden de studenten een verrassing geregeld. Zowel de leerlingen van de Lochtengbergh als de kinderen van de Sleutelbloem sloten de dag af met een dansclinic. Het was een meer dan geweldige middag waar de kinderen en studenten vol trots op terugkijken.

Het Instagram-leven van een Tilburgse student 
Zoals gebruikelijk bij een Move-project, kregen de kinderen ook een kijkje in het leven van de Tilburgse studenten. Ze werden dan ook meegenomen naar de universiteit om een indruk te krijgen van de campus. Om het extra spannend te maken werd de rondleiding gehouden in de vorm van een speurtocht, waarbij onderweg verschillende spelletjen werden gespeeld.

De leerlingen waren erg nieuwsgierig naar het studentenleven en na het horen van alle verhalen waren de kinderen het er unaniem over eens dat studenten echt een instagram life leven. Die dag hebben de de studenten en leerlingen elkaars wereld echt beter leren kennen. 

De beste samenvatting van dit eerste project in Tilburg werd misschien wel gegeven door de leerkracht van groep 8B: “Het is voor de leerlingen een kans om ervaring op te doen die ik de leerlingen zelf nooit had kunnen geven.”
Project informatie
Geschreven door: Marieke Vleesschauwer

Wijk en stad: Stokhasselt, Tilburg
School: basisschool de Lochtenbergh
Studentenvereniging: T.S.R. Vidar
Partners: Ik Ben Geweldig

Periode project: voorjaar & zomer 2017
Project media Projectcoördinator
Wil je graag meer weten over dit project?
Neem contact op met: Marieke van hoof marieke@stichtingmove.com
Projectpartners