Kinderen maken ouderen minder eenzaam

Projecten ›› Rotterdam ›› 2016 ›› Kinderen maken ouderen minder eenzaam
De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat ouderen eenzaam zijn. De kinderen van groep acht van openbare basisschool de Kubus wilden graag met ouderen in contact komen. Om de kloof tussen de generaties te verkleinen, besloten zij om samen met Pedagogische Wetenschappen studenten van de studievereniging Cedo Nulli een ouderenmiddag te organiseren.

Leren van elkaars leefwerelden
In april ontmoetten de kinderen van de Kubus en de studenten elkaar voor het eerst. Na kennismaking met de enthousiaste klas, gingen de studenten met groep acht de wijk in om te bedenken wat zij voor hun wijk IJsselmonde wilden doen. Al snel waren de kinderen het erover eens dat zij het contact in de wijk wilden verbeteren, en dan voornamelijk met de oudere generatie. Het idee van een ouderenmiddag kwam naar voren, hier wilden de kinderen wandelen, spelletjes doen en pannenkoeken bakken voor de ouderen. Zo verbetert het contact en kunnen zij leren van elkaars leefwerelden. De kinderen en studenten verheugen zich erg op de ouderenmiddag.

Opvoeden op de campus
Als uitstapje naar het studentenleven gingen de kinderen op stap naar de Erasmus Universiteit. Na een interessant college over Pedagogiek, mochten de kinderen hun opgedane kennis toepassen in een werkgroep. Tijdens de werkgroep kwamen er verschillende opvoedingsvraagstukken aan bod, zoals: wat moet je doen met een krijsend kind in een supermarkt? Vervolgens was het tijd voor een uitgebreide lunch. Met goedgevulde buikjes kreeg iedereen tot slot een uitgebreide rondleiding op de campus.

Spelletjesmiddag met senioren 
Met financiële hulp van ‘Ik Ben Geweldig’ hebben de kinderen en studenten een gezellige middag georganiseerd op verzorgingshuis de Meerweide. In koppels deden de senioren en kinderen mee aan een quiz over Rotterdam. Tijdens de quiz maakten de senioren indruk op de kinderen met hun kennis over de Maasstad. Na de quiz was het tijd voor de bingo, waarbij de winnaars konden kiezen uit verschillende prijzen. De kinderen sloten de dag af door een aantal liedjes op te voeren van de musical. Een gezellige dag voor jong en oud!Project informatie
Kinderen: OBS de Kubus
Studenten: S.F.V Cedo Nulli
Partners: Ik Ben Geweldig
Wijk: IJsselmonde Rotterdam

Project media Projectcoördinator
Wil je graag meer weten over dit project?
Neem contact op met: Minguel Baker minguel@stichtingmove.com
Projectpartners